Gạ cô bạn thân về nhà để đóng gạch. Khi chị tôi nói đến đây, tôi liền biến sắc, đồng thời ước gì trái đất sẽ nuốt chửng mình, và hai người phụ nữ cũng có thể nhìn thấy những thay đổi này. Và tất nhiên, mặc dù tôi muốn đứng dậy giữa họ nhưng hai người đó đã ngăn cản tôi bằng cách nắm lấy từng cánh tay tôi và bắt tôi ngồi cạnh họ. đánh đập tốt bằng gậy từ mẹ tôi, và cả từ chị tôi, nhưng rồi chị tôi, như thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, lại nói. Paca……….. Con sẽ không được rời khỏi đây cho đến khi mẹ mang hộp thuốc đến. Khi chị tôi nói điều này, mẹ tôi đứng dậy khỏi ghế và đi về phía phòng bố mẹ tôi, một lúc sau mẹ xuất hiện với hộp thuốc, khi mẹ tôi làm vậy.