Nữ gia sư mà bao chàng trai mơ ước. Tôi mới 18 tuổi khi họ tống anh ấy vào tù vì tội trộm đồ trong cửa hàng, khiến chúng tôi hoàn toàn bất lực với mẹ và con, thậm chí họ còn bán đấu giá căn nhà của chúng tôi vì nợ nần. Đó là cách chúng tôi trở về nhà ông nội Juan. Anh ấy đến tìm chúng tôi khi biết được hoàn cảnh của chúng tôi và chăm sóc chúng tôi. Mặc dù tôi sống khá thân thiết trong ngần ấy năm nhưng chúng tôi ít liên lạc và lúc đầu chung sống khá căng thẳng và mẹ dường như chưa quen với hoàn cảnh đó; Có thể ông nội là một người nghiêm túc và khá độc đoán, và có vẻ như ông không tha thứ cho mình về những vấn đề trong quá khứ.